Sojaplantor

Visuell bild på en sojaplanta -Anamma