Klimatsmart mat och hälsa – därför väljer många att bli vegan

Växtbaserad kost har blivit mer populärt de senaste åren, vilket vi såklart tycker är jättekul. Men varför blir allt fler nyfikna på vegansk kost? Det finns ett par starka anledningar såsom att växtbaserade alternativ är bra för hälsan, att det är ett mer hållbart alternativ för planeten och att det skonar djur. Oavsett anledning så kan vi lova dig att vegansk mat är både inspirerande, givande och gott!

Vi har listat några av de viktigaste aspekterna kring varför en växtbaserad kost är bra, både för dig och vår planet.

Klimatsmart mat - det är bra för vår planet

Visste du att?

Livsmedel står för nästan en fjärdedel av den globala klimatpåverkan.

Det betyder att vad vi väljer att äta och dricka har en väldigt stor betydelse för vår planets välmående. Därför har också begreppet klimatsmart mat blivit allt mer känt de senaste åren. Det finns ingen exakt definition för vad klimatsmart mat är men generellt sett har mat från växtriket lägre påverkan- då det kräver mycket mindre energi att producera än uppfödning av djur. (Källa: Naturskyddsföreningen 2019.)

Om du äter som en genomsnittlig svensk så kan du halvera din klimatpåverkan genom att välja en mer växtbaserad kost. Inte bara minskar du din klimatpåverkan, men det är också i vissa fall snällare mot plånboken, samtidigt som det är bra för hälsan.

Vi har räknat ut koldioxid-avtrycket på alla våra produkter, och jämfört med jämförbar animalisk produkt. Du kan läsa mer om hur vi gjort uträkningarna här, och du kan se jämförelsen mot kött under varje produkt på vår produktsida.

 

 

Köttindustrins miljöpåverkan

Visste du att?

Kött är en av de livsmedel som har störst påverkan på klimatet.

Köttindustrins miljöpåverkan och avtryck beror till stor del på djurhållningen, där fodersmältningen från exempelvis nötkreatur och lamm orsakar stora utsläpp av växthusgaser. Utöver djurhållningen så finns det också andra anledningar till stor klimatpåverkan, som till exempel transport av foder och kött där kött även behöver vara kylt under hela vägen för att inte bli dåligt.

Enligt livsmedelsverket kan hela 15 % av väldens totala utsläpp av växthusgaser härledas till djurproduktionen. Så hur mycket avtryck står då de olika proteinkällorna för? Olika livsmedel orsakar nämligen olika mycket utsläpp av växthusgaser och här har vi därför listat några av de vanligaste animaliska proteinerna som vi svenskar konsumerar idag.

  1. Nötkött är en av de protein som orsakar störst växthusgasutsläpp per kg kött. Närmare bestämt hela 23-39 kg växthusgaser/kg kött.
  2. Lammkött är även en av de protein som står för en stor del av utsläppen och orsakar 13-22 kg växthusgaser/kg kött.
  3. Kyckling står för en något mindre andel utsläpp och orsakar 2-3 kg växthusgaser/kg kött.

Det är kanske inte så konstigt att köttindustrins miljöpåverkan har blivit allt mer uppmärksammad de senaste åren och att byta ut några animaliska alternativ till växtbaserade kan ha stor inverkan på vår planets mående!

 

Viste du att både vår formbar färs baserad på soja, och den som är baserad på ärta, har mer än 90% lägre klimatpåverkan än svensk nötfärs?

 

Vegan och hälsa

Visste du att en växtbaserad kost har positiv inverkan på din hälsa?
Den ökade konsumtionen av rött kött innebär högre risk för bland annat bröst- och tarmcancer men även diabetes samt hjärt- och kärlsjukdomar. Växtbaserad kost har uppmärksammats, då det finns tydliga positiva hälsoeffekter av att äta veganskt. Att bli vegan är ett sätt att minska risken för ovanstående sjukdomar, samtidigt som gör du någonting bra för miljön och djuren – Alla vinner!

Det finns många frågor kring näringsvärdena i växtbaserad mat, och det finns en oro i att inte få i sig tillräckligt av de viktiga näringsämnena från en helt växtbaserad diet. Det är viktigt att komma ihåg att alla de viktiga näringsämnena som vi behöver finns i överflöd i växtriket, och likaså i växtbaserad mat. Det är ofta proteinnivån i vegansk mat som blir ifrågasatt, men förutsatt att man inte äter en väldigt ensidig vegansk diet är det inget problem, då veganska produkter  är rika på protein och de essentiella aminosyrorna som kroppen inte själv kan producera. Friska personer som äter tillräckligt och vierierad vegansk kost inte behöver därför fundera över matens proteinkvalitet. (www.livsmedelsverket.se)

Vi på Anamma förstår att det kan kännas utmanande att bli vegan men vi tycker att det är viktigt att ha med sig att varje vegansk måltid gör stor skillnad! Därför har vi alltid varit måna om att laga riktigt god mat som gör det enkelt för alla att välja alternativ som är bättre för hälsan, djuren och klimatet.

Känner du dig inspirerad? Testa gärna våra veganska recept och läs mer om våra veganska produkter här!

Här kan du också läsa mer om vår filosofi och historia.