Hållbarhet

Livsmedel och vad vi äter utgör ca 1/4 av den globala klimatpåverkan och ca 1/3 av de svenska hushållens klimatpåverkan. Att äta mat från växtriket och produkter från Anamma är ett enkelt sätt att minska sin klimatpåverkan.

Klimatsmarta uträkningar

  • Om du byter ut en hamburgare mot en vegoburgare sparar du så mycket koldioxid att du kan gejma i 300 timmar.
  • För varje chorizo du byter ut mot en vegochorizo sparar du så mycket koldioxid att du kan hålla mobilen laddad i över ett år
  • Om du byter ut nötbiffen mot en vegobiff sparar du så mycket koldioxid att du kan titta på 350 långfilmer.

  • Om du byter ut nötfärsen mot vegofärs varje tacofredag sparar du 4077 liter vatten om året. Lika mycket vatten som två månaders duschande.
  • Om du byter ut nötfärsen mot vegofärs en gång i veckan sparar du 160 kilo koldioxid om året. Det motsvarar en bussresa Sverige-Grekland, tur och retur.

Klimatpåverkan - så här har vi räknat

Visste du att livsmedel står för en dryg fjärdedel av den globala klimatpåverkan? Vad vi äter och dricker har alltså stor betydelse. På Anamma vill vi hjälpa så många som möjligt att göra klimatsmarta matval. Här på hemsidan kan du därför alltid se hur mycket lägre klimatpåverkan våra produkter har jämfört med en likvärdig animalisk produkt. Under Anamma Formbar Färs kan du t ex läsa att den har ca 90% mindre klimatpåverkan jämfört med nötfärs!

När vi räknar på hur en produkt påverkar klimatet tar vi med hela kedjan från odling, djurhållning, framställning av råvaror, transport och förädling till färdig produkt. Det innebär att växthusgaser som koldioxid, metan och lustgas från alla dessa moment tas med i ekvationen och mäts i koldioxid-ekvivalenter* (CO2e) per kg produkt.

Beräkningarna baseras dels på RISE klimatdatabas för livsmedel och data från producenter, dels på Orklas anläggningsspecifika processdata och branschdata för transporter. Det kan finnas variationer i klimatpåverkan beroende på hur och var en råvara produceras, därför ska du se uträkningarna som ett snitt.

*Växthusgaserna koldioxid, metan och lustgas m.fl. vägs samman till det som kallas koldioxidekvivalenter (CO2e) eller vad utsläppen motsvarar om det bara hade varit fråga om koldioxid. Generellt sett kommer koldioxid från förbränning av fossila bränslen, metan från djurens matsmältning och nedbrytning av torvmarker, och lustgas från marken när den odlas.

Lägre klimatpåverkan

Vi på Anamma vill hjälpa till att sprida information och kunskap om detta så att vi tillsammans kan få fler att göra medvetna val för att minska avtrycket på vår planet. Därför anger vi alltid hur mycket lägre klimatpåverkan Anamma produkter har jämfört med likvärdig animalisk produkt. Denna information hittar du under respektive produkt. Produkternas klimatpåverkan har jämförts med avseende på utsläpp av växthusgaser räknat som kg CO2-ekvivalenter per kg produkt*.

Anamma - Hållbar vision

Vår vision är en grönare värld och en hållbar framtid och vi på Anamma tycker att det är viktigt att vara återhållsamma med jordens resurser. Det går dock inte att bortse från att våra ingredienser behöver odlas, transporteras, förädlas och förpackas för att tillslut hamna i din butik. Därför slutar aldrig vår strävan att bli ännu mer hållbara.

Vi gör alltid vårt bästa för att vara så hållbara som möjligt och här är några exempel på vad vi gör:

  • Vi arbetar kontinuerligt med att minska miljöpåverkan av våra förpackningar. Våra nya förpackningar är numera klimatsmarta eftersom de till största del är gjorda av plast från sockerrör istället för olja.
  • Det behövs energi för att tillaga Anamma produkterna i våra anläggningar i Eslöv och Vansbro. En stor del av energin tillförs i form av el. För att minska vårt klimatavtryck använder vi 100% förnyelsebar el i våra anläggningar.
  • De flesta av produkterna från Anamma är baserade på protein från sojabönan. Vårt sojaprotein utvinns från bönor som odlats i Europa och USA. Odlingarna ligger inte i regnskogsområden och vårt sojaprotein är såklart inte genmodifierad (GMO).
  • All soja i våra produkter är certifierad, antingen av The Donau Soja association i Europa eller The U.S. Sustainability Assurance Protocol i USA. Certifieringarna innebär att sojan är kontrollerad utifrån flertalet hållbarhetskriterier som bland annat rör arbetsvillkor och miljöaspekter såsom vattenanvändning, biologisk mångfald och avfall. Du kan läsa mer om vad certifieringarna innebär på deras respektive hemsida, genom att klicka på länken i texten.
  • Anamma produkter av ärta är gjorda på ärtor som odlas i framför allt Danmark och Estland. Vi har inte kunnat hitta någon aktör i Sverige som kan förse oss med de volymer av ärtprotein som vi behöver till våra produkter för rätt smak och konsistens, men vår önskan och ambition är att på sikt kunna erbjuda svenskt ärtprotein i Anamma produkter.

*Klimatberäkningarna för ingredienser är baserade på RISE klimatdatabas för livsmedel och på data från producenter, och i övrigt på Orklas anläggningsspecifika processdata samt branschdata för transporter.