Hållbarhet

Vår vision är en grönare värld och en hållbar framtid och vi på Anamma tycker att det är viktigt att vara återhållsamma med jordens resurser. Det går dock inte att bortse från att våra ingredienser behöver odlas, transporteras, förädlas och förpackas för att tillslut hamna i din butik. Därför slutar aldrig vår strävan att bli ännu mer hållbara.

Vi gör alltid vårt bästa för att vara så hållbara som möjligt och här är några exempel på vad vi gör:

  • Vi arbetar kontinuerligt med att minska miljöpåverkan av våra förpackningar. Våra nya förpackningar är numera klimatsmarta eftersom de till största del är gjorda av plast från sockerrör istället för olja.
  • Det behövs energi för att tillaga Anamma produkterna i våra anläggningar i Eslöv och Vansbro. En stor del av energin tillförs i form av el. För att minska vårt klimatavtryck använder vi 100% förnyelsebar el i våra anläggningar.
  • De flesta av produkterna från Anamma är baserade på protein från sojabönan. Vårt sojaprotein utvinns från bönor som odlats i Europa och USA. Odlingarna ligger inte i regnskogsområden och vårt sojaprotein är såklart inte genmodifierad (GMO).
  • All soja i våra produkter är certifierad, antingen av The Donau Soja association i Europa eller The U.S. Sustainability Assurance Protocol i USA. Certifieringarna innebär att sojan är kontrollerad utifrån flertalet hållbarhetskriterier som bland annat rör arbetsvillkor och miljöaspekter såsom vattenanvändning, biologisk mångfald och avfall. Du kan läsa mer om vad certifieringarna innebär på deras respektive hemsida, genom att klicka på länken i texten.
  • Anamma produkter av ärta är gjorda på ärtor som odlas i framför allt Danmark och Estland. Vi har inte kunnat hitta någon aktör i Sverige som kan förse oss med de volymer av ärtprotein som vi behöver till våra produkter för rätt smak och konsistens, men vår önskan och ambition är att på sikt kunna erbjuda svenskt ärtprotein i Anamma produkter.