KLIMATAVTRYCK

Växtbaserad mat är snällare mot klimatet
Visste du att livsmedel står för en dryg fjärdedel av den globala klimatpåverkan? Vad vi äter och dricker har alltså stor betydelse. Enligt FN’s globala hållbarhetsmål måste vi halvera utsläppen till 2030 för att vända trenden mot en mer hållbar framtid. Därför vill vi på Anamma hjälpa till att sprida information och kunskap så att vi tillsammans kan få fler att göra medvetna val och minska avtrycket på vår planet. Vi har klimatberäknat alla våra produkter så att du enkelt kan se hur klimatsmarta dina måltider är. Information om klimatavtryck hittar du under respektive produkt här på hemsidan. Att äta mat från växtriket och produkter från Anamma är ett enkelt sätt att minska sin klimatpåverkan!

KLIMATSKALAN HJÄLPER DIG ATT TOLKA KLIMATAVTRYCKET

Det kan vara svårt att ta ställning till CO2e/kg och att värdera vad som är ett stort eller mindre klimatavtryck är ingen lätt uppgift. Vi tycker att riktlinjerna i FNs Parisavtal är bra att sikta mot, alltså att halvera våra utsläpp av växthusgaser till 2030 för att förhindra att vi överstiger 1,5 graders global uppvärmning. Vi definierar därför ett ‘lågt klimatavtryck’ som en halvering jämfört med dagens nivå. Klimatskalan hjälper dig att förstå hur våra produkter ligger till mot målen, och vi anger även hur mycket lägre klimatpåverkan våra produkter har jämfört med en likvärdig animalisk produkt. All information hittar du under respektive produkt på vår site.

I skalan finns klimatavtryck för både portion och kilo eftersom vissa av våra produkter är en hel måltid och då ska läsas som just portion, medan andra produkter såsom färs och nuggets som är en del av en måltid, ska läsas som kilo.

Hör gärna av dig till oss om du har frågor!

Visste du att...

SÅ HÄR HAR VI RÄKNAT

Klimatavtryck mäts i koldioxidekvivalenter, förkortat CO2e. När vi räknar på hur en produkt påverkar klimatet tar vi med hela kedjan från odling, framställning av råvaror, transport och förädling till färdig produkt. Det innebär att växthusgaser som koldioxid, metan och lustgas från alla dessa moment tas med i ekvationen och mäts i koldioxid-ekvivalenter* (CO2e) per kg produkt. Till beräkningarna använder vi klimatdata från forskningsinstitutet RISE, information från producenter, egna processdata från våra produktionsanläggningar och branschdata för förpackningar och transporter.


RISE är Sveriges forskningsinstitut och innovationspartner, och är ett oberoende statligt forskningsinstitut som bla. forskar inom livsmedels klimatpåverkan. Klimatdatabasen (RISE) har beräknat livscykelanalyser på över 750 livsmedel som representerar svensk livsmedelskonsumtion. RISE har delat med sig koldioxidekvivalenterna för ett litet antal produkter för att du som konsument ska få en förståelse för din mats påverkan på klimatet, du kan se RISE Öppna Listan här.


*Växthusgaserna koldioxid, metan och lustgas m.fl. vägs samman till det som kallas koldioxidekvivalenter (CO2e) eller vad utsläppen motsvarar om det bara hade varit fråga om koldioxid. Generellt sett kommer koldioxid från förbränning av fossila bränslen, metan från djurens matsmältning och nedbrytning av torvmarker, och lustgas från marken när den odlas.

Scroll to Top