Klimatavtryck

Växtbaserad mat är snällare mot klimatet

Visste du att livsmedel står för en dryg fjärdedel av den globala klimatpåverkan? Vad vi äter och dricker har alltså stor betydelse. Enligt FN’s globala hållbarhetsmål måste vi halvera utsläppen till 2030 för att vända trenden mot en mer hållbar framtid. Därför vill vi på Anamma hjälpa till att sprida information och kunskap så att vi tillsammans kan få fler att göra medvetna val och minska avtrycket på vår planet. Vi har klimatberäknat alla våra produkter så att du enkelt kan se hur klimatsmarta dina måltider är.  Information om klimatavtryck hittar du under respektive produkt här på hemsidan. Att äta mat från växtriket och produkter från Anamma är ett enkelt sätt att minska sin klimatpåverkan!

Klimatskalan hjälper dig att tolka klimatavtrycket

Det kan vara svårt att ta ställning till CO2e/kg och att värdera vad som är ett stort eller mindre klimatavtryck är ingen lätt uppgift. Vi tycker att riktlinjerna i FNs Parisavtal är bra att sikta mot, alltså att halvera våra utsläpp av växthusgaser till 2030 för att förhindra att vi överstiger 1,5 graders global uppvärmning. Vi definierar därför ett ‘lågt klimatavtryck’ som en halvering jämfört med dagens nivå. Klimatskalan hjälper dig att förstå hur våra produkter ligger till mot målen, och vi anger även hur mycket lägre klimatpåverkan våra produkter har jämfört med en likvärdig animalisk produkt. All information hittar du under respektive produkt på vår site.

I skalan finns klimatavtryck för både portion och kilo eftersom vissa av våra produkter är en hel måltid och då ska läsas som just portion, medan andra produkter såsom färs och nuggets som är en del av en måltid, ska läsas som kilo.

Hör gärna av dig till oss om du har frågor!

Så här har vi räknat

Klimatavtryck mäts i koldioxidekvivalenter, förkortat CO2e. När vi räknar på hur en produkt påverkar klimatet tar vi med hela kedjan från odling, framställning av råvaror, transport och förädling till färdig produkt. Det innebär att växthusgaser som koldioxid, metan och lustgas från alla dessa moment tas med i ekvationen och mäts i koldioxid-ekvivalenter* (CO2e) per kg produkt. Till beräkningarna använder vi klimatdata från forskningsinstitutet RISE.

*Växthusgaserna koldioxid, metan och lustgas m.fl. vägs samman till det som kallas koldioxidekvivalenter (CO2e) eller vad utsläppen motsvarar om det bara hade varit fråga om koldioxid. Generellt sett kommer koldioxid från förbränning av fossila bränslen, metan från djurens matsmältning och nedbrytning av torvmarker, och lustgas från marken när den odlas.

Visste du att...

  • Om du byter ut en hamburgare mot en vegoburgare sparar du så mycket koldioxid att du kan gejma i 300 timmar.
  • För varje chorizo du byter ut mot en vegochorizo sparar du så mycket koldioxid att du kan hålla mobilen laddad i över ett år
  • Om du byter ut nötbiffen mot en vegobiff sparar du så mycket koldioxid att du kan titta på 350 långfilmer.

  • Om du byter ut nötfärsen mot vegofärs varje tacofredag sparar du 4077 liter vatten om året. Lika mycket vatten som två månaders duschande.
  • Om du byter ut nötfärsen mot vegofärs en gång i veckan sparar du 160 kilo koldioxid om året. Det motsvarar en bussresa Sverige-Grekland, tur och retur.

*Klimatberäkningarna för ingredienser är baserade på RISE klimatdatabas för livsmedel och på data från producenter, och i övrigt på Orklas anläggningsspecifika processdata samt branschdata för transporter.