Anammas vision om hållbara förpackningar

Vi finns till för alla som vill göra världen lite grönare och därför är det viktigt för oss att inte bara vår mat, utan även förpackningarna som skyddar maten, är så hållbara som möjligt. Det är viktigt att komma ihåg att förpackningens främsta uppgift är att hålla maten säker och hygienisk. Av just den anledningen är det bestämt av EU att förpackningsmaterial som är i direktkontakt med livsmedel inte får lov att komma från återvunna källor, då återvunnet material idag inte håller den höga och säkra kvalitet som behövs för att packa livsmedel.

I de fall där det inte är möjligt att använda återvunnet material är det viktigt för oss att i stället ta oss an utmaningen att göra våra förpackningar hållbara på andra sätt. Detta gör vi genom att i så stor utsträckning som möjligt hitta material från förnybara källor och välja material som går in i det befintliga återvinningssystemen, för att säkra att materialen återvinns och kan användas till andra typer av produkter och förpackningar där det är möjligt att använda återvunna material.

För att öka återvinningen av material i framtiden är det viktigt att sortera alla olika typer av förpackningar, och ju fler förpackningar som samlas in desto större mängd material finns att återvinna. Är du osäker på hur ska sortera din förpackning? På alla våra förpackningar hittar du återvinningsanvisningar

Påsar

Denna typ av förpackning är baserad på två olika plastsorter, som båda bidrar med olika viktiga egenskaper till påsen. Av den totala mängden plast i förpackningen är ungefär 2/3 av materialet baserat på den fossilfria och förnyelsebara källan sockerrör i stället för en traditionell fossil råvara, vilket minskar påsens miljöpåverkan. Dessa förpackningar har en “I’m green” symbol på baksidan.

Den andra delen är i PET som vi inte kunnat få tag i fossilfri. Blandningen av dessa två material gör att den tyvärr inte går att materialåtervinna i dagsläget. Detta är en av anledningarna till att vi nu håller på att undersöka en ny plastsammansättning att använda i påsen för att den ska bli ännu bättre än den vi använder idag.

Du återvinner dessa förpackningar genom att sortera dem som plastförpackningar.

Nya påsar

Vi har länge letat efter ett mer hållbart förpackningsmaterial, och är nu i gång med att uppdatera alla våra förpacknings-påsar till en ny blandning av PE och PE ISCC genom massbalans*. Skillnaden i dessa nya förpackningar är att de endast innehåller en typ av plast, en biobaserad plast, och därför kan materialåtervinnas och bli nya plastprodukter, för att kunna fortsätta i det cirkulära kretsloppet.

Du återvinner dessa förpackningar genom att sortera dem som plastförpackningar.

Stor pizza

Kartongen för våra stora pizzor är gjord av 100% återvunnet papper som är FSC Recycled certifierat och går att återvinna igen. Pizzan ligger i en skyddande plastfilm som sorteras som plastförpackning, medan kartongen sorteras i kärlet för pappersförpackningar.

FSC, Forest Stewardship Council är en oberoende organisation som värnar om ett miljöanpassat, socialt ansvarstagande och ekonomiskt livskraftigt bruk av skog, och deras märkning säkrar att vi använder material från ett ansvarsfullt skogsbruk som tar hänsyn både till människor och miljö.

Mini-pizza och pirog

Våra härliga mini-pizzor och den goda pirogen är packade i en blandad förpackning (laminat), som är baserad på papper och plast. Pappret gjort av nyfiber som är FSC mix certifierat. Plattan under mini-pizzan finns till för att säkra att pizzan håller sig frasig och härlig när den värms upp i mikron, och är även den gjord av både papper och plast.

Dessa förpackningar återvinns i ditt kärl för pappersförpackningar.

Paj

Pajernas förpackning är en kartong producerad av FSC Mix certifierat papper, som betyder att materialet kommer från ett ansvarsfullt skogsbruk som tar hänsyn både till människor och miljö i sin produktion. Ytterförpackningen sorteras i kärlet för pappersförpackningar, medan pajformen som är i aluminium ska sorteras i kärlet för metallförpackningar.

Bowls

Skålen är baserad på rapsolja, och 100% bio-baserad, genom massbalans*.  Det bästa med den är att den kan gå tillbaka i det cirkulära flödet och bli en ny plastprodukt i framtiden. Dessa två saker kombinerat gör att skålen därmed har ett avsevärt mindre klimatavtryck än andra plastförpackningar. Både skålen och plastfolien sorteras i kärlet för plast – glöm inte att separera folien från skålen först för bästa förutsättningar för återvinning! Svepet runt skålen är gjort i 100% återvunnet papper (FSC recycled certifierat), och återvinns i kärlet för pappersförpackningar.

Jävligt gott burgare

Denna förpackning är tillverkad av FSC Mix certifierad kartong, vilket betyder att det kommer från ett ansvarsfullt odlat skogsbruk, och återvinns i kärlet för pappersförpackningar.

Jävligt gott korv

Denna förpackning är materialoptimerad för att innehålla så lite förpackningsmaterial som möjligt. Den är en så kallad flexibel PP och ett monomaterial (består bara av en sorts plast) för att underlätta materialåtervinning. Dagens återvinningssystem har tyvärr svårt att materialåtervinna dessa förpackningar men materialet är redo för framtiden, eftersom utvecklingstakten inom återvinngstekniken ger oss en prognos där förpackningen ser ut att kunna materialåtervinnas inom 2 år. Den sorteras i ditt kärl för plastförpackningar.

jävigt gott anamma vegokorv

*Massbalans

Vi minskar förpackningens klimatavtryck genom en massbalanslösning, och kommer succesivt att byta ut all vår plast mot detta mer hållbara alternativ. Massbalans-lösningen går ut på att vi har bett vår förpackningsleverantör att i sin produktion se till att den mängden material vi behöver, köps in från en biobaserad källa istället från en fossil källa, i detta fall rapsolja. Då vår förpackningsleverantör skapar många olika förpackningar kommer vissa av våra förpackningar att innehålla mer biobaserat material, medan andra mindre, men vi kan vara säkra på att den totala mängden fossil olja har minskat, och mängden olja från biobaserade källor har ökat med samma mängd.

 

Vi har certifierat oss för ISCC, en tredjepartscertifiering genom ISCC (International Sustainability and Carbon Certification).