Anammas vision om hållbara förpackningar

Vi finns till för alla som vill göra världen lite grönare och därför är det viktigt för oss att inte bara vår mat, utan även förpackningarna som skyddar maten, är så hållbara som möjligt. Vi strävar efter att ha helt fossilfria förpackningar och gärna av återvunnen råvara, som också kan materialåtervinnas, så att materialet kan användas till nya produkter, istället för att brännas för energi.

För vissa av våra förpackningar finns det idag inga material tillgängliga som både är återvunna och som kan materialåtervinnas, och som är tillräckligt matsäker. Utmaningen med dagens återvunna material är ofta att återvunnet plastmaterial idag inte håller den höga och säkra kvalitet som behövs för att packa livsmedel och detta är också reglerat i EU-lagstiftning.

I de fall där vi inte finner en möjlighet att använda återvunnet material är det därför viktigt för oss att i stället ta oss an utmaningen att göra våra förpackningar hållbara på andra sätt. Detta gör vi genom att i så stor utsträckning som möjligt använda material från förnybara, icke-fossila källor, samtidigt som vi vill att förpackningarna ska kunna materialåtervinnas och bli nya produkter efter att du använt och återvunnit dem.

För att öka återvinningen av material i framtiden är det viktigt att sortera alla olika typer av förpackningar, och ju fler förpackningar som samlas in desto större mängd material finns att återvinna. Är du osäker på hur ska sortera din förpackning? På alla våra förpackningar hittar du återvinningsanvisningar.
Visste du att våra förpackningar endast står för ca 1% av det totala klimatavtrycket för en färdig produkt? Läs mer om klimatavtrycken i de olika delarna av våra produkter, och hur vi har gjort våra beräkningar här.

Påsar

Denna typ av förpackning är baserad på två olika plastsorter, som båda bidrar med olika viktiga egenskaper till påsen. Av den totala mängden plast i förpackningen är ungefär 2/3 av materialet baserat på den fossilfria och förnyelsebara källan sockerrör i stället för en traditionell fossil råvara, vilket minskar påsens miljöpåverkan. Dessa förpackningar har en “I’m green” symbol på baksidan.

Den andra delen är i PET som vi inte kunnat få tag i fossilfri. Blandningen av dessa två material gör att den tyvärr inte går att materialåtervinna i dagsläget. Detta är en av anledningarna till att vi nu håller på att undersöka en ny plastsammansättning att använda i påsen för att den ska bli ännu bättre än den vi använder idag.

Du återvinner dessa förpackningar genom att sortera dem som plastförpackningar.

Nya påsar

Vi har länge letat efter ett mer hållbart förpackningsmaterial, och är nu igång med att uppdatera alla våra påsar. Likt idag tänker vi behålla största andelen biobaserad, men skiftar råvara från sockerrör till en via massbalans ISCC-certifierad råvara.
Men den stora förändringen är att den nu blir materialåtervinningsbar och alltså kan bli nya plastprodukter och därmed bidra till ett cirkulärt kretslopp. Detta möjliggörs av att det nya påsmaterialet är ett så kallat monolaminat, som bara består av en plasttyp.

Du återvinner dessa förpackningar genom att sortera dem som plastförpackningar.

Stor pizza

Kartongen för våra stora pizzor är gjord av 100% återvunnet papper som är FSC Recycled certifierat och går att återvinna igen. Pizzan ligger i en skyddande plastfilm som sorteras som plastförpackning, medan kartongen sorteras i kärlet för pappersförpackningar.

FSC, Forest Stewardship Council är en oberoende organisation som värnar om ett miljöanpassat, socialt ansvarstagande och ekonomiskt livskraftigt bruk av skog, och deras märkning säkrar att vi använder material från ett ansvarsfullt skogsbruk som tar hänsyn både till människor och miljö.

Mini-pizza och pirog

Våra härliga mini-pizzor och den goda pirogen är packade i en blandad förpackning (laminat), som är baserad på papper och plast. Pappret är gjort av nyfiber som är FSC mix certifierat. Plattan under mini-pizzan finns till för att säkra att pizzan håller sig frasig och härlig när den värms upp i mikron, och är även den gjord av både papper och plast.

Dessa förpackningar återvinns i ditt kärl för pappersförpackningar.

Paj

Pajernas förpackning är en kartong producerad av FSC Mix certifierat papper, som betyder att materialet kommer från ett ansvarsfullt skogsbruk som tar hänsyn både till människor och miljö i sin produktion. Ytterförpackningen sorteras i kärlet för pappersförpackningar, medan pajformen som är i aluminium ska sorteras i kärlet för metallförpackningar.

Bowls

Skålen är baserad på rapsolja, och 100% bio-baserad, genom massbalans*.  Det bästa med den är att den kan gå tillbaka i det cirkulära flödet och bli en ny plastprodukt i framtiden. Dessa två saker kombinerat gör att skålen därmed har ett avsevärt mindre klimatavtryck än andra plastförpackningar. Både skålen och plastfolien sorteras i kärlet för plast – glöm inte att separera folien från skålen först för bästa förutsättningar för återvinning! Svepet runt skålen är gjort i 100% återvunnet papper (FSC recycled certifierat), och återvinns i kärlet för pappersförpackningar.

Jävligt gott burgare

Denna förpackning är tillverkad av FSC Mix certifierad kartong, vilket betyder att det kommer från ett ansvarsfullt odlat skogsbruk, och återvinns i kärlet för pappersförpackningar.

Jävligt gott korv

Denna förpackning är materialoptimerad för att innehålla så lite förpackningsmaterial som möjligt. Den är en så kallad flexibel PP och ett monomaterial (består bara av en sorts plast) för att underlätta materialåtervinning. Dagens återvinningssystem har tyvärr svårt att materialåtervinna dessa förpackningar men materialet är redo för framtiden, eftersom utvecklingstakten inom återvinngstekniken ger oss en prognos där förpackningen ser ut att kunna materialåtervinnas inom 2 år. Den sorteras i ditt kärl för plastförpackningar.

jävigt gott anamma vegokorv

*Massbalans

Vi minskar förpackningens klimatavtryck genom en massbalanslösning, och kommer succesivt att byta ut all vår plast mot detta mer hållbara alternativ. Massbalans-lösningen går ut på att vi har bett vår förpackningsleverantör att i sin produktion se till att den mängden material vi behöver, köps in från en biobaserad källa istället från en fossil källa, i detta fall rapsolja. Då vår förpackningsleverantör skapar många olika förpackningar kommer vissa av våra förpackningar att innehålla mer biobaserat material, medan andra mindre, men vi kan vara säkra på att den totala mängden fossil olja har minskat, och mängden olja från biobaserade källor har ökat med samma mängd.

 

Vi har certifierat oss för ISCC, en tredjepartscertifiering genom ISCC (International Sustainability and Carbon Certification).