Hållbarhet

Livsmedel och vad vi äter utgör ca ¼ av den globala klimatpåverkan och ca 1/3 av de svenska hushållens klimatpåverkan. Att äta mat från växtriket och produkter från Anamma är ett enkelt sätt att minska sin klimatpåverkan.

Vi på Anamma vill hjälpa till att sprida information och kunskap om detta så att vi tillsammans kan få fler att göra medvetna val för att minska avtrycket på vår planet. Därför anger vi alltid hur mycket lägre klimatpåverkan Anammas produkter har jämfört med likvärdig animalisk produkt. Denna information hittar du under respektive produkt. Produkternas klimatpåverkan har jämförts med avseende på utsläpp av växthusgaser räknat som kg CO2-ekvivalenter per kg produkt*.

Indisk färsbiff på Anammas formbara färs med blomkålssallad och myntasås
Indisk färsbiff på Anammas formbara färs med blomkålssallad och myntasås

Vår vision är en grönare värld och en hållbar framtid och vi på Anamma tycker att det är viktigt att vara återhållsamma med jordens resurser. Det går dock inte att bortse från att våra ingredienser behöver odlas, transporteras, förädlas och förpackas för att tillslut hamna i din butik. Därför slutar aldrig vår strävan att bli ännu mer hållbara.

Vi gör alltid vårt bästa för att vara så hållbara som möjligt och här är några exempel på vad vi gör:

  • Vi arbetar kontinuerligt med att minska miljöpåverkan av våra förpackningar. Våra nya förpackningar är numera klimatsmarta eftersom de till största del är gjorda av plast från sockerrör istället för olja.
  • Det behövs energi för att tillaga Anamma produkterna i våra anläggningar i Simrishamn och Eslöv. En stor del av energin tillförs i form av el. För att minska vårt klimatavtryck använder vi 100% förnyelsebar el i våra anläggningar. Detta sker med ursprungsgarantier från Orkla’s egna vattenkraft.
  • De flesta av produkterna från Anamma är baserade på protein från sojabönan. Vårt sojaprotein utvinns från bönor som odlats i Europa och USA. Odlingarna ligger inte i regnskogsområden och vårt sojaprotein är såklart inte genmodifierad (GMO).
  • All soja är certifierad, vilket innebär att odlingen uppfyller olika miljökrav.

 

*Klimatberäkningarna för ingredienser är baserade på RISE klimatdatabas för livsmedel (version 1.2) och på data från producenter, och i övrigt på Orklas anläggningsspecifika processdata samt branschdata för transporter.